Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej


Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

jeśli jesteś sprawcą wypadku musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić.

Polisa OC pokrywa szkody związane z:
 • ruchem pojazdu,
 • rozładowywaniem lub załadowywaniem pojazdu
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Za szkody odpowiadamy do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:
 • 5 210 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie samochodu, barierki przy drodze lub płotu sąsiada).
Ubezpieczeniem obejmujemy szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Pokrywamy koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób.
OC jest ważne w Polsce, pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Szwajcarii.
Zielona Karta

Polisa OC nie zawsze wystarczy. Przed wyjazdem do niektórych krajów musisz mieć międzynarodowy certyfikat OC – tzw. Zieloną Kartę.
Kraje, w których potrzebujesz PZU Auto Zielona Karta, to:
 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Białoruś,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Czarnogóra,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Macedonia Północna,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Rosja,
 • Turcja,
 • Tunezja,
 • Ukraina.
Dzięki Zielonej Karcie wypłacimy odszkodowanie osobom, którym wyrządzisz szkodę w tych krajach. Zieloną Kartę otrzymasz w cenie polisy OC – wystawimy ją na Twój wniosek, jeśli zgłosisz się do nas kilka dni przed wyjazdem.Kup ubezpieczenie, zadzwoń:  tel. 32 307 14 66

Wróć do spisu treści