Gwarancje Ubezpieczeniowe - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Gwarancje Ubezpieczeniowe


Misją ubezpieczeń finansowych PZU jest otwartość na oczekiwania klienta i stałe poszukiwanie nowych rozwiązań zapewniających bezpieczny i stabilny rozwój każdej firmy, dzięki czemu aktywnie uczestniczymy w rozwoju rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce.Gwarancje ubezpieczeniowe:
1) Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe:
 • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,
 • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek,
 • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
 • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,   

  2) Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego,
  • gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe,

   3) Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty:
   • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,
   • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,
   • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane,

    4) Gwarancje ubezpieczeniowe handlowe:
    • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych,
    • gwarancja ubezpieczeniowa Do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto),

     5) Gwarancje ubezpieczeniowe koncesyjne:
     • gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

      6) Gwarancje ubezpieczeniowe kaucyjne:
      • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu,


       Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych:

       • Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,

       Kup ubezpieczenie, zadzwoń:  tel. 32 307 14 66


       Wróć do spisu treści